Courses

 • 7 Lessons

  Athletes Speakers

  The Athlete Speakers course is a tailor-made educational programme dedicated to empowering athletes to speak their minds. This programme aims to improve athletes' communication skills by providing a set of video lessons and content dealing with presentation techniques, public speech, storytelling, non-verbal communication, correct language and others.

  This course was developed with the support of the Erasmus+ Programme of the European Union. The contents of these pages are the sole responsibility of the publishers and do not represent the views of the European Commission.

  Cover photo by Melyna Valle on Unsplash.

 • 5 Lessons

  OCDC – mlajši športniki

  Spletni tečaj OCDC za mlajše športnike je namenjen ozaveščanju o prednostih dvojne kariere ter zagotavljanju nasvetov in napotkov o tem, kako upravljati elitno športno kariero in redni študij. V tem tečaju bodo udeleženci našli strategije za obvladovanje usklajevanja teh vidikov življenja spoznali možnosti institucionalne in medosebne podpore pri razvoju dvojne kariere ter slišali zgodbe o uspehu drugih mladih športnikov.

  Ta tečaj je bil pripravljen s podporo programa Erasmus+ Evropske unije. Za vsebino teh strani so odgovorni izključno izdajatelji in ne predstavljajo stališč Evropske komisije.

  Fotografija na naslovnici: Leah Hetteberg na Unsplashu.

 • 5 Lessons

  OCDC – Junior Athletes

  The OCDC online course for junior athletes is dedicated to raising awareness of the benefits of having a dual career, and to providing advice and tips on how to manage an elite sports career with regular studies. In this course, learners will find strategies to cope with balancing these two aspects of their life, get to know opportunities for institutional and interpersonal support in dual career development and hear success stories from other young athletes.

  This course was developed with the support of the Erasmus+ Programme of the European Union. The contents of these pages are the sole responsibility of the publishers and do not represent the views of the European Commission.

  Cover photo by Leah Hetteberg on Unsplash.

 • 6 Lessons

  OCDC – Senior Athletes

  The OCDC online course for senior athletes is dedicated to raising awareness of the importance of preparing for a post-athletic career. In this course, learners will find strategies to cope with balancing elite sports and education or employment, find adult education opportunities compatible with athletes' schedules, build a support network and learn about institutional support programmes and manage their own brand.

  This course was developed with the support of the Erasmus+ Programme of the European Union. The contents of these pages are the sole responsibility of the publishers and do not represent the views of the European Commission.

  Cover photo by Jonathan Chng on Unsplash.

 • 6 Lessons

  OCDC – Αθλητές μεγαλύτερης ηλικίας

  Το διαδικτυακό μάθημα OCDC για αθλητές μεγαλύτερης ηλικίας είναι αφιερωμένο στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία της προετοιμασίας για μια καριέρα μετά τον αθλητισμό. Σε αυτό το μάθημα, οι εκπαιδευόμενοι θα βρουν στρατηγικές για να εξισορροπήσουν τον αθλητισμό υψηλού επιπέδου με την εκπαίδευση ή την απασχόληση, θα βρουν ευκαιρίες εκπαίδευσης ενηλίκων συμβατές με το πρόγραμμα των αθλητών, θα δημιουργήσουν ένα δίκτυο υποστήριξης και θα μάθουν για τα θεσμικά προγράμματα υποστήριξης και θα διαχειριστούν το δικό τους εμπορικό σήμα.

  Το μάθημα αυτό αναπτύχθηκε με την υποστήριξη του προγράμματος Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το περιεχόμενο αυτών των σελίδων αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των εκδοτών και δεν αντιπροσωπεύει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
  Φωτογραφία εξωφύλλου από τον Jonathan Chng στο Unsplash.

 • 6 Lessons

  OCDC – starejši športniki

  Spletni tečaj OCDC za starejše športnike je namenjen ozaveščanju o pomenu priprav na zaključek športne kariere. V tem tečaju bodo udeleženci našli strategije za obvladovanje usklajevanja vrhunskega športa in izobraževanja ali zaposlitve, poiskali priložnosti za izobraževanje odraslih, ki so združljive z urniki športnikov, vzpostavili podporno mrežo in se seznanili z institucionalnimi podpornimi programi ter upravljali svojo blagovno znamko.

  Ta tečaj je bil pripravljen s podporo programa Erasmus+ Evropske unije. Za vsebino teh strani so odgovorni izključno izdajatelji in ne predstavljajo stališč Evropske komisije.

  Fotografija na naslovnici: Jonathan Chng na Unsplashu.

  .

 • 5 Lessons

  OCDC – Νεαροί Αθλητές

  Το διαδικτυακό μάθημα του OCDC για νεαρούς αθλητές είναι αφιερωμένο στην ευαισθητοποίηση, σχετικά με τα οφέλη της διπλής καριέρας και στην παροχή συμβουλών στο πώς να διαχειρίζεστε μια κορυφαία αθλητική καριέρα με τακτικές σπουδές. Σε αυτό το μάθημα, οι εκπαιδευόμενοι θα βρουν στρατηγικές για να αντιμετωπίσουν την εξισορρόπηση αυτών των δύο πτυχών της ζωής τους, θα γνωρίσουν ευκαιρίες για θεσμική και διαπροσωπική υποστήριξη στην ανάπτυξη διπλής καριέρας και θα ακούσουν ιστορίες επιτυχίας από άλλους νεαρούς αθλητές.

  Το μάθημα αυτό αναπτύχθηκε με την υποστήριξη του προγράμματος Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το περιεχόμενο αυτών των σελίδων αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των εκδοτών και δεν αντιπροσωπεύει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

  Φωτογραφία εξωφύλλου από τη Leah Hetteberg στο Unsplash.